Jak przyjmować insulinę glargine

Jak przyjmować insulinę glargine

Jeśli masz cukrzycę, możesz się zastanawiać, jak przyjmować insulinę glargine. Zanim przyjmiesz ten lek, powinieneś wiedzieć, że musi on być stosowany regularnie, zgodnie z zaleceniami lekarza. Aby zapewnić jego prawidłowe działanie, należy wstrzykiwać go raz dziennie o tej samej porze każdego dnia. Należy również trzymać się swojego planu leczenia insuliną, który powinien obejmować plan posiłków i program ćwiczeń. Pamiętaj, aby dokładnie przestrzegać wskazówek i unikać mieszania leku z innymi rodzajami insuliny. Nigdy nie należy używać pompy insulinowej ani zmieniać dawki bez porady lekarza.

Mamy przyjemność przedstawić artykuł przygotowany w porozumieniu z apteka-natolinska.com.pl

Środki ostrożności

Podczas stosowania insuliny glargine należy przestrzegać kilku środków ostrożności. Dawki nie należy rozcieńczać z innymi insulinami ani wstrzykiwać do mięśni lub żył. Pacjenci powinni rotować miejsca wstrzyknięć i powinni unikać tego samego miejsca częściej niż raz na dwa tygodnie. Ponadto, przed użyciem insulinę glargine należy rozcieńczyć rozcieńczalnikiem o pH 4,0. Ponadto pacjenci powinni przestrzegać instrukcji producentów, a także wykonać test bezpieczeństwa przed podaniem.

Kobieta powinna unikać dzielenia się penem LANTUS SoloStar i fiolką z inną osobą. Dzielenie się igłami może przenosić patogeny przenoszone przez krew. Najczęstszym działaniem niepożądanym insuliny jest hipoglikemia, która może upośledzać zdolność osoby do reagowania, koncentracji i prowadzenia pojazdów. Może to stanowić ryzyko, jeśli cukrzyca nie jest dobrze kontrolowana. Dlatego ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem, jeśli planuje się stosowanie insuliny glargine w czasie ciąży.

Dawkowanie

W przypadku podawania w postaci wlewu dożylnego, nie należy wstrzykiwać insuliny glargine dożylnie, ponieważ może to prowadzić do ciężkiej hipoglikemii. Jednak u pacjentów z ciężką chorobą wątroby, zaburzeniami czynności nerek lub śpiączką można dostosować dawkę insuliny glargine. Ogólnie, farmakokinetyka insuliny pozostaje niezmieniona, a wrażliwość na insulinę zwiększa się wraz ze zmniejszeniem czynności nerek.

Początkowa całkowita dawka dobowa insuliny glargine powinna być dostosowana zgodnie ze wskazaniami. Dawka będzie zależała od typu cukrzycy, poprzedniego schematu leczenia oraz stylu życia pacjenta. W przypadku cukrzycy typu 1 całkowite dobowe zapotrzebowanie na insulinę może być mniejsze niż połowa zapotrzebowania u normalnego dorosłego, natomiast u dzieci w wieku przedpokwitaniowym często wynosi od jednej do dwóch jednostek na kilogram. Dawkowanie może wahać się od terapii raz dziennie do intensywnych schematów insuliny basal-bolus.

Przechowywanie

Insulina glargine do przechowywania ma istotny wpływ na siłę działania i stabilność, co może mieć wpływ na opiekę nad pacjentem i bezpieczeństwo. Ulotka dołączona do opakowania zawiera ograniczone informacje na temat sposobu przechowywania insuliny. Zalecenia przekazywane przez organizacje ochrony zdrowia są niespójne i mogą nie dotyczyć Państwa leku. Ponadto ważne jest, aby prawidłowo odmierzać i wstrzykiwać insulinę, dlatego należy przestrzegać instrukcji zawartych na etykiecie opakowania. Insulina glargine przeznaczona do przechowywania powinna być przejrzysta i bezbarwna, nie należy jej wstrząsać ani mieszać.

Nieotwarte fiolki z insuliną należy przechowywać w temperaturze 36-46 stopni F w lodówce. Otwarte fiolki powinny być przechowywane w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego ciepła lub światła. Produkty insulinowe należy przechowywać w ich oryginalnych kartonach. Wyrzuć pojemniki i wszelkie resztki insuliny po 28 dniach. Po zakończeniu ich używania, pozbądź się ich w bezpieczny sposób. Jeśli masz z nimi problem, skonsultuj się z farmaceutą.

Działania niepożądane

Czas działania Insulina glargine jest częstym problemem związanym z tym lekiem. Czas ten może być różny u poszczególnych osób w zależności od kilku warunków, w tym temperatury, ukrwienia i aktywności fizycznej. Z tego powodu ważne jest, aby porozmawiać z pracownikiem służby zdrowia, jeśli wystąpią reakcje w miejscu wstrzyknięcia. Na szczęście, reakcje te zwykle ustępują w ciągu kilku dni. Należy jednak poinformować lekarza o wszelkich nowych zmianach w diecie lub stylu życia.

Hiperglikemia może być łagodna i przemijająca lub zagrażająca życiu. W ciężkich przypadkach może przejść w cukrzycową kwasicę ketonową, która jest stanem niebezpiecznym. Osoby z cukrzycą typu 2 są narażone na rozwój cukrzycowej kwasicy ketonowej. Chociaż niektórzy pacjenci mogą doświadczać tylko łagodnych objawów hiperglikemii, nadal ważne jest, aby natychmiast leczyć ten stan. Należy unikać słodkich pokarmów i starać się jeść więcej niskokalorycznych pokarmów zamiast.

Koszt

Ze względu na większą dostępność i zmniejszone ryzyko hipoglikemii, insulina glibenid jest przystępną opcją w leczeniu cukrzycy typu 2. Szacuje się, że koszt insuliny glargine U100 jest niższy niż koszt insuliny NPH, która jest również wysoce skuteczna. W Hongkongu koszt insuliny glargine U100 wynosi mniej niż jedną trzecią progu WTP. Niemniej jednak rosnące ograniczenia budżetowe w ochronie zdrowia powodują konieczność przeprowadzenia analizy ekonomicznej tego leku.

Koszt insuliny glargine jest wyższy niż innych rodzajów insulin. Jednak insulina glargine ma wiele zalet, które sprawiają, że jest warta swojej ceny. Lek ten cechuje się lepszą oceną satysfakcji pacjenta, mniejszą ogólną częstością hipoglikemii oraz lepszą jakością życia. Jego długotrwałe stosowanie spowoduje znaczną poprawę w zakresie lat życia skorygowanych o jakość. Ponadto jest on powszechnie dostępny w Indiach, a jego cena jest niższa niż koszt insuliny NPH.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *