Ciąża cukrzycowa

Testy na cukrzycę i mierzenie poziomu cukru we krwi

Ciąża cukrzycowa jest powszechna, ale jakie są jej powikłania? Co można z tym zrobić? W poniższym artykule omówimy wspólne objawy, leczenie i powikłania tego stanu. Poniżej przedstawiono częste powikłania i objawy ciąży cukrzycowej. Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli podejrzewasz, że jesteś w ciąży z diabetykiem. Jeśli podejrzewasz, że możesz być w ciąży z diabetykiem, istnieją pewne kroki, które możesz podjąć, aby zmniejszyć swoje ryzyko.

Ciąża z cukrzycą

Rozpoznanie cukrzycy w czasie ciąży określane jest jako „wcześniejsza cukrzyca w ciąży”. Sytuacja ta nasiliła się w ciągu ostatniej dekady, głównie z powodu wzrostu zachorowań na cukrzycę typu 2. W badaniach wykazano zwiększone ryzyko powikłań w czasie ciąży u kobiet z istniejącą wcześniej cukrzycą, w tym śmiertelność okołoporodową, niemowlęta z dużym wiekiem ciążowym, poród przedwczesny oraz choroby noworodków. Z tych powodów ważne jest opracowanie kompleksowego planu postępowania w cukrzycy, w tym zmniejszenie dawki insuliny oraz zastosowanie pomp w ciąży.

Częste monitorowanie stężenia glukozy we krwi w czasie ciąży jest konieczne u ciężarnych z cukrzycą typu 1. Częste samodzielne monitorowanie może poprawić wyniki. Badania przed posiłkiem, takie jak stężenie glukozy we krwi przed posiłkiem, mogą pomóc w ustaleniu dawki insuliny podczas posiłku, natomiast monitorowanie po posiłku jest kluczowe dla osiągnięcia celów po posiłku. Badania te są związane ze zmniejszonym ryzykiem makrosomii i stanu przedrzucawkowego. Wreszcie, częste testy nocne są ważne dla osiągnięcia dobrej kontroli glikemii – koncepcja tego fragmentu pochodzi od redakcji portalu staffikhodowla.pl.

Objawy ciąży cukrzycowej mogą obejmować następujące elementy: hiperglikemię, cukrzycę ciążową. Badania przesiewowe powinny być wykonane w 24-28 tygodniu ciąży. Kobiety obciążone dużym ryzykiem ciąży cukrzycowej powinny poddać się badaniom przesiewowym we wcześniejszym okresie ciąży, np. te, które przed ciążą miały nadwagę lub w przeszłości chorowały na GDM. Ponadto badanie pozwala przewidzieć, czy po porodzie u kobiety nadal będzie występować dysglikemia.

Rozpoznanie cukrzycy w ciąży opiera się na stężeniu glukozy we krwi u matki i płodu. Można je określić za pomocą różnych metod, w tym badania ultrasonograficznego i testów niestresowych. Podczas prenatalnego badania ultrasonograficznego ocenia się częstość akcji serca płodu oraz poziom płynu owodniowego. Można również wykonać badania dopplerowskie przepływu, wykorzystujące fale dźwiękowe do pomiaru przepływu krwi. Matka i dziecko są ściśle monitorowane, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku.

Kobiety z cukrzycą są narażone na większe ryzyko rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym zawału serca. Zawał mięśnia sercowego w czasie ciąży wiąże się z gorszymi wynikami leczenia płodu i matki. Kobiety w ciąży powinny otrzymać poradę dotyczącą ryzyka związanego z ciążą i powinny odstawić wszystkie fibraty i statyny przed poczęciem. U kobiet, które już chorują na CVD, konieczna jest reasekuracja podczas ciąży. Kobieta powinna być uważnie monitorowana pod kątem wysokiego poziomu cukru i glukozy we krwi, aby uniknąć powikłań.

Powikłania

Niekontrolowana cukrzyca w czasie ciąży może mieć poważne konsekwencje dla dziecka. Poziomy cukru we krwi matki i dziecka mogą być wysokie lub niskie, co może prowadzić do małej masy urodzeniowej, niskiego ciśnienia krwi, a być może nawet do martwego urodzenia. Ponadto niekontrolowana cukrzyca w czasie ciąży może spowodować, że matka i dziecko będą odczuwać ogromny dyskomfort podczas porodu. Może nawet spowodować, że matka będzie musiała poddać się cesarskiemu cięciu. Jeśli dziecko urodzi się z uszkodzeniem nerwów, matka może wymagać operacji usunięcia nadmiaru płynu.

Kobiety z wysokim poziomem glukozy we krwi w czasie ciąży są bardziej narażone na cukrzycę ciążową niż kobiety bez niej. Kobiety z cukrzycą ciążową w wywiadzie oraz te z ciążami mnogimi są również w grupie podwyższonego ryzyka. Nie ma typowych objawów cukrzycy ciążowej, więc wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy, że ją ma, dopóki nie zostanie wykryta podczas rutynowego badania fizycznego. Ponieważ nie są znane sposoby leczenia cukrzycy ciążowej, ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z ryzyka i konsekwencji tego stanu podczas ciąży.

Kobiety z cukrzycą mogą być zmuszone do poddawania się częstym badaniom poziomu glukozy we krwi przez całą ciążę, aby zapobiec wystąpieniu stanu przedrzucawkowego. Przedwczesny poród może doprowadzić do urodzenia dziecka z problemami z oddychaniem. Kobiety z cukrzycą są również bardziej narażone na wystąpienie stanu przedrzucawkowego, niebezpiecznej choroby krwi, która może prowadzić do przedwczesnego porodu. Jeśli tak się stanie, kobiety w ciąży powinny przyjmować aspirynę w małej dawce codziennie od końca pierwszego trymestru do urodzenia dziecka.

Wpływ cukrzycy na czynność jajników nie został jeszcze określony. Niektórzy badacze uważają, że uszkodzenie mikronaczyniowe narządów endokrynnych, takich jak jajniki, może również przyczyniać się do krótszego życia kobiet z cukrzycą. Długoterminowe badania starzenia się jajników są konieczne, ponieważ w ostatnich latach wzrosło obciążenie cukrzycą u kobiet. Wraz z lepszym zrozumieniem starzenia się jajników może zapobiec niepożądanym efektom u kobiet z cukrzycą.

Leczenie

W Stanach Zjednoczonych docelowy zakres stężenia glukozy we krwi podczas ciąży wynosi od 63 mg/dl do 140 mg/dl, czyli od 3,5 mmol/l do 7,8 mmol/l. Jednak CGM nie został jeszcze opracowany do leczenia cukrzycy w ciąży. Ten brak dowodów doprowadził do zróżnicowania celów dla CGM. Niezależnie od zakresu docelowego ważne jest, aby znać ryzyko związane z cukrzycą w czasie ciąży oraz odpowiednie leczenie dla Ciebie i Twojego dziecka.

Niekontrolowana cukrzyca w ciąży może spowodować, że u dziecka rozwinie się wysoki poziom cukru we krwi. Może to prowadzić do problemów podczas porodu, takich jak cesarskie cięcie. Może również spowodować uszkodzenie nerwów u noworodka z powodu ucisku ramion. Ponadto, kobiety z cukrzycą są na większe ryzyko rozwoju preeklampsji w czasie ciąży. Kobiety powinny przyjmować aspirynę w małej dawce od końca pierwszego trymestru do porodu dziecka.

Chociaż badania przesiewowe w kierunku cukrzycy ciążowej należy rozpocząć w 28-34 tygodniu, u kobiet z cukrzycą kontrolowaną dietą optymalnym momentem jest 36 tydzień. W obu przypadkach termin ten musi być na tyle wczesny, aby zapobiec istotnemu martwemu urodzeniu, ale nie za wczesny, aby zminimalizować szanse uzyskania wyników fałszywie dodatnich. Kobietom z cukrzycą zaleca się wykonanie badania USG w 18-20 tygodniu ciąży, zwracając szczególną uwagę na serce i kręgosłup. Istnieją również inne możliwe anomalie wrodzone.

A hemoglobina A1C to średni poziom glukozy we krwi w ciągu ostatnich dwóch-trzech miesięcy. Podczas ciąży, poziom ten może być sprawdzany tak często jak co drugi trymestr, lub częściej, zgodnie z zaleceniami lekarza. Zbyt wysoki lub zbyt niski poziom A1C wiąże się z częstymi epizodami hipoglikemii. W takich przypadkach docelowy poziom hemoglobiny A1C może być rozluźniony do siedmiu procent.

Celem monitorowania stężenia glukozy w czasie ciąży jest utrzymanie stężenia glukozy we krwi w docelowym zakresie. Docelowy poziom glukozy we krwi powinien wynosić od 140 mg/dl (7,8 mmol/l) do 120 mg/dl (6,7 mmol/l) po posiłku. Jeśli nie osiągniesz tych poziomów, powinieneś otrzymywać insulinę, aby zapobiec hipoglikemii. W przypadku, gdy poziom glukozy we krwi jest zbyt niski, powinnaś rozważyć urodzenie dziecka przez cesarskie cięcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *