Cukrzyca nazywana jest pandemią XXI wieku, a jej powikłania stanowią istotny problem zdrowotny, społeczny i finansowy – dlatego ważne jest zapewnienie odpowiedniej opieki dla pacjentów diabetologicznych, w szczególności poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań telemedycznych. Niestety, obecnie potencjał technologii telemedycznych, które mogą znaleźć zastosowanie w diabetologii nie jest w pełni wykorzystywany. 

Z uwagi na możliwość, zasadność oraz potrzebę zwiększenia udziału telemedycyny w opiece diabetologicznej, interdyscyplinarny zespół ekspercki Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza we współpracy z przedstawicielami środowiska medycznego opracował raport regulacyjny "Jak wykorzystać potencjał telemedycyny w diabetologii?". W raporcie dokonana została przekrojowa ocena poszczególnych aspektów stosowania telemedycyny w diabetologii, oscylująca wokół 5 zasadniczych filarów: świadomość, jakość, dane medyczne, finansowanie, aspekty prawno-systemowe.

Raport jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne.

Zapraszamy do lektury raportu oraz dodatkowych materiałów dotyczących technologii telemedycznych stosowanych w diabetologii.

RAPORT
DODATKOWE MATERIAŁY
PATRONI RAPORTU
Rzecznik Praw Pacjenta
Naczelna Izba Lekarska
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
PFED
SED
Pracodawcy RP
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Fundacja Nadzieja dla Zdrowia
Fundacja cukrzyca a zdrowie
Fundacja Słodziaki
Izba Gospodarcza Medycyna Polska
PTI
Forum e-zdrowia
PFSz
PARTNERZY STRATEGICZNI
Abbott
Medtronic
Nueca
PZU Zdrowie
PARTNERZY WSPIERAJĄCY
Comarch
Diabetica
Diagnosis
LuxMed
Medicover
Roche
O FUNDACJI

Telemedyczna Grupa Robocza to platforma współpracy, która zawiązała się w celu wspierania rozwoju telemedycyny w Polsce. W jej skład weszły podmioty z branży telemedycznej, które:

  • widzą korzyść w rozwoju usług telemedycznych;
  • dostrzegają nieadekwatność przepisów prawa, które często pozostają w tyle za zmianami technologicznymi w obszarze ochrony zdrowia i nie promują nowych rozwiązań;
  • chcą aktywnie kształtować otoczenie regulacyjne;
  • gotowe są nawiązać współpracę z innymi podmiotami, dla których rozwój telemedycyny nie jest obojętny, a które mają zbliżone problemy i cele.
CZŁONKOWIE TGR
Abbott
Alab
Chiesi
Comarch
Diabdis
Diabetica
Diagnosis
DZP
drEryk
Heart Team
LuxMed
MedApp
Medicalgorythmics
Medicover
Medtronic
PZU Zdrowie
Roche
Takes care
Telemedico
Teva